1 Terapeut | FYZIOPROFI

Mgr. Michael Polák - terapeut

Odborná kvalifikace a praxe

Absolvované odborné kurzy

2004

 • Vojtova reflexní lokomoce – "A" kurz, Bc. Věra Kováčiková, rehabilitační a výukové centrum RL – CORPUS Olomouc

2005

 • S.E.T. Koncept Basic – Mgr. David Smékal, RRR centrum Olomouc

2006

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému – MUDr. J. Poděbradský, Olomouc
 • S.E.T. Koncept Advance - horní končetiny a krční páteř – Eric Jansen, SET clinic, Hradec Králové
 • S.E.T. Koncept Advance - dolní končetiny – Eric Jansen, SET clinic, Hradec Králové

2007

 • Bazální programy ve fyzioterapii – "A" kurz, Jarmila Čápová, Rehabilitační centrum Jimramov
 • PNF – inovační kurz - Mgr. P. Bastlová, Nemocnice Prostějov
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému - MUDr. j- Poděbradský, Olomouc
 • Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu - UK v Praze

2008

 • Bazální programy ve fyzioterapii – "B" kurz, Jarmila Čápová, Rehabilitační centrum Jimramov

2009

 • Taping – kurz vedený Stanislavem Flanderou

2010

 • Kineziotaping – kurz vedený Lucií Krestovou, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
 • SM systém - kurz vedený MUDr. Richardem Smíškem
 • Medical Taping Concept - Lucie Krestová, Certified Medical Taping Instructor

 

2011

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň "A" - MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. (Bratislava)


2012

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň "B" MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. (Bratislava)


2013

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň "C" MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. (Banská Bystrica)

 

2014

 • Klappovo lezení I. část - kurz vedený Jarmilou Čápovou, Rehabilitační centrum Jimramov


2015

 • Klappovo lezení II. část - kurz vedený Jarmilou Čápovou, Rehabilitační centrum Jimramov

 

 2019

 • Kurz Dlahování ruky - kurz vedený profesorem Thomasem, FN Královské Vinohrady, Praha


Prezentační činnost

 • Poster – Tolerance astmatických dětí k různým typům fyzické aktivity (Luhačovické dny, březen 2005)
 • Použití fyzikální terapie pro léčbu komplikací u pacientů s DM (Regionální seminář, duben 2006, Prostějov)
 • Poster – Kyčelní kloub (sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, květen 2006)
 • Kvalita života pacientů s endoprotézou kyčelního kloubu (Aktuality ve fyzioterapii, červen 2006, Olomouc)
 • Prostředky fyzioterapie pro ovlivnění stresu (Regionální seminář, březen 2007, Prostějov)
 • Ramenní pletenec – Anatomie (Odborná konference, Rehabilitace ramene, květen 2007, Prostějov)
 • Ramenní pletenec – Fyzikální terapie (Odborná konference, Rehabilitace ramene, květen 2007, Prostějov)
 • Ramenní pletenec – Kazuistika (Odborná konference, Rehabilitace ramene, květen 2007, Prostějov)
 • Spolupráce rehabilitace a chirurgických oborů z hlediska nákladů u pacientky po traumatickém poranění ramenního kloubu (Odborná konference společnosti AGEL, září 2008, Brno)
 • Užití fyzikální terapie v problematice dolní končetiny (Odborná konference, Akrum DK v postuře a lokomoci, listopad 2009, Prostějov)
 • Použití fyzikální terapie pro léčbu komplikací u pacientů s diabetes mellitus (Odborná konference, Ortopedicko-protetická péče při sydnromu diabetické nohy, únor 2009, Prostějov)