Přijďte Po - Pá 7:00-12:00 12:30-15:30

Naše strategie léčby a vize rehabilitace

 • odborně a efektivně léčit pomocí specializovaných fyzioterapeutických technik
 • v praxi uplatňovat ověřené medicínské znalosti a nejnovější vědecké poznatky v komplexní péči o pohybový systém při zachování lidského a empatického přístupu k pacientovi
 • špičková, odborná péče s individuálním přístupem
 • vzdělávání sebe, kolegů i veřejnosti, předávání informací o novinkách
 • pečovat nejen o pohybový systém, ale i o psychický stav klientů
.

Mgr. Michael Polák - terapeut

Odborná kvalifikace a praxe

 • absolvent oboru Fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
  (promoce v r.2005)
 • člen Unie fyzioterapeutů České republiky
 • působil v nemocnici v Hradci králové a v Prostějově
 • fyzioterapeut domova pro seniory v Soběsukách
 • 2021 - Certifikovaný kurz - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - Mgr. Petry Bastlové, PhD. Olomouc
 • 2019 - Kurz Dlahování ruky - kurz vedený profesorem Thomasem, FN Královské Vinohrady, Praha
 • 2015 - Klappovo lezení II. část - kurz vedený Jarmilou Čápovou, Rehabilitační centrum Jimramov
 • 2014 - Klappovo lezení I. část - kurz vedený Jarmilou Čápovou, Rehabilitační centrum Jimramov
 • 2013 - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň "C" MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. (Banská Bystrica)
 • 2012 - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň "B" MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. (Bratislava)
 • 2011 - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň "A" - MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. (Bratislava)
 • 2010 
 1. Kineziotaping – kurz vedený Lucií Krestovou, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
 2. SM systém - kurz vedený MUDr. Richardem Smíškem
 3. Medical Taping Concept - Lucie Krestová, Certified Medical Taping Instructor
 • 2009 - Taping – kurz vedený Stanislavem Flanderou
 • 2008 - Bazální programy ve fyzioterapii – "B" kurz, Jarmila Čápová, Rehabilitační centrum Jimramov
 • 2007 
 1. Bazální programy ve fyzioterapii – "A" kurz, Jarmila Čápová, Rehabilitační centrum JimramovPNF – inovační kurz - Mgr. P. Bastlová, Nemocnice Prostějov
 2. Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému - MUDr. j- Poděbradský, Olomouc
 3. Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu - UK v Praze
 • 2006 
 1. Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému – MUDr. J. Poděbradský, Olomouc
 2. S.E.T. Koncept Advance - horní končetiny a krční páteř – Eric Jansen, SET clinic, Hradec Králové
 3. S.E.T. Koncept Advance - dolní končetiny – Eric Jansen, SET clinic, Hradec Králové
 • 2005 - S.E.T. Koncept Basic – Mgr. David Smékal, RRR centrum Olomouc
 • 2004 - Vojtova reflexní lokomoce – "A" kurz, Bc. Věra Kováčiková, rehabilitační a výukové centrum RL – CORPUS Olomouc

Prezentační činnost

 • Poster – Tolerance astmatických dětí k různým typům fyzické aktivity (Luhačovické dny, březen 2005)
 • Použití fyzikální terapie pro léčbu komplikací u pacientů s DM (Regionální seminář, duben 2006, Prostějov)
 • Poster – Kyčelní kloub (sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, květen 2006)
 • Kvalita života pacientů s endoprotézou kyčelního kloubu (Aktuality ve fyzioterapii, červen 2006, Olomouc)
 • Prostředky fyzioterapie pro ovlivnění stresu (Regionální seminář, březen 2007, Prostějov)
 • Ramenní pletenec – Anatomie (Odborná konference, Rehabilitace ramene, květen 2007, Prostějov)
 • Ramenní pletenec – Fyzikální terapie (Odborná konference, Rehabilitace ramene, květen 2007, Prostějov)
 • Ramenní pletenec – Kazuistika (Odborná konference, Rehabilitace ramene, květen 2007, Prostějov)
 • Spolupráce rehabilitace a chirurgických oborů z hlediska nákladů u pacientky po traumatickém poranění ramenního kloubu (Odborná konference společnosti AGEL, září 2008, Brno)
 • Užití fyzikální terapie v problematice dolní končetiny (Odborná konference, Akrum DK v postuře a lokomoci, listopad 2009, Prostějov)
 • Použití fyzikální terapie pro léčbu komplikací u pacientů s diabetes mellitus (Odborná konference, Ortopedicko-protetická péče při sydnromu diabetické nohy, únor 2009, Prostějov)