Přijďte Po - Pá 7:00-12:00 12:30-15:30

Poukaz FT

Naše pracoviště má sjednanou smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Abychom Vám mohli ZDARMA poskytnout rehabilitační služby na základě lékařem vystaveného poukazu na ošetření FT, je třeba, aby poukaz splňoval některé níže uvedené náležitosti:

Co je to FT poukaz?

FT poukaz je lékařský předpis, který specifikuje terapeutické úkony, které za Vás pojišťovna uhradí

Jak má vypadat správně vyplněný FT poukaz?

  • 21001 - kineziologický rozbor - 1x
  • 21221 - individuální kinezioterapie I. 10x 
  • 21413 - MMT - 10x
  • 21415 - mobilizace páteře a periferních kloubů - 10x
  • 21003 - kontrolní kineziologický rozbor1x

Další podmínky přijetí FT poukazu

  • Nesmí se jednat o K poukaz
  • Špatná diagnóza (nebo žádná) - když diagnóza nesedí odbornosti lékaře či problému pacienta
  • Nepřijímáme diagnózy Z.00 - Z.99 (diagnózy začínající Z jsou vždy k lékaři)
  • Poukaz nesmí být starší 7 dní